23 Mar 2005

Norske Skog - Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 14. april 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326 Lysaker, Bærum.

Til behandling foreligger:
 
1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2004 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet.
2. Disponering av årsresultat 2004 herunder utdeling av utbytte for Norske Skogindustrier ASA.
3. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer.
4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
5. Forslag til endring av selskapets vedtekter.
6. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.
7. Valg av 3 medlemmer til valgkomitéen.
8. Fornyelse av fullmakt til styret - kjøp av egne aksjer.
 
Lysaker, 23. mars 2005
Ivar B. Korsbakken
Bedriftsforsamlingens formann
 
Fullstendig innkalling med vedlegg er vedlagt denne meldingen.
 
Selskapets årsrapport og link for registrering til generalforsamlingen er tilgjengelig på www.norskeskog.com
 

Innkalling