31 Des 2007

Telefonkonferanse

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA den 10. januar 2008 klokken 14:00 etter krav fra en av selskapets aksjonærer. For å sørge for at alle aksjonærer har lik informasjon om Norske Skogs strategi og prioriteringer vil selskapet avholde en telefonkonferanse fredag 4. januar 2008, klokken 13:30-14:30.
 
I telefonkonferansen vil styreleder Kim Wahl, og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen redegjøre for selskapets strategi med spesiell fokus på restrukturering, lønnsomhetsforbedring, forretningsutvikling, investeringer og finansiering. Det vil også være mulig å stille spørsmål under telefonkonferansen.
 
En presentasjon til bruk i telefonkonferansen vil være tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norskeskog.com samt via Oslo Børs fra klokken 08:00 den 4. januar 2008.
 
Telefonnummer (Norge): 800 19 641
Telefonnummer: +44 (0)20 7138 0845
Conference ID: 7735047
 
Telefonkonferansen vil bli avholdt på engelsk.
 
Oxenøen, 31. desember 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt