22 Jan 2010

Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2009

Publisering av Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2009 skjer torsdag 4. februar kl. 7. Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet vil komme på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

"Silent period" i forkant av publiseringen starter mandag 25. januar. Nærmere informasjon om spesielle poster i resultatregnskapet er vedlagt.

 

 

Oxenøen, 22. januar 2010

Norske Skog
Investor relations

 


For mer informasjon:

Media:

Kommunikasjonsdirektør

Tom Bratlie

 

Mob: +47 905 21 904

Finansmarkedet:
Direktør

Jarle Langfjæran

 

Mob: +47 909 78 434

 

Spesielle forhold i resultatregnskapet for 4. kvartal 2009