20 Okt 2010

Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2010

Publisering av Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2010 skjer torsdag 4. november kl. 7.30.

Det blir en pressekonferanse/presentasjon i auditoriet hos DnB NOR på Aker Brygge i Oslo kl. 8.30, og en internasjonal telefonkonferanse kl. 13. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen. Detaljer om telefonkonferansen finnes på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

"Silent period" i forkant av publiseringen starter fredag 22. oktober. Nærmere informasjon om spesielle forhold i resultatregnskapet er vedlagt.


Oxenøen, 20. oktober 2010

Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig

Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Jarle Langfjæran

Mob: +47 909 78 434

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Spesielle forhold i resultatregnskapet for 3 kvartal 2010