19 Jul 2011

Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2011

Publisering av Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2011 skjer torsdag 4. august kl. 7.30.  

Det blir presentasjon av regnskapet på Shippingklubben i Oslo kl. 8.30. Et opptak av presentasjonen blir lagt ut på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com kort tid etterpå.

Videre er det en internasjonal telefonkonferanse kl. 13. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen. Detaljer for telefonkonferansen er som følger:

+44 (0)20 7136 6283 International Toll
800 19640 Norway Toll Free
0800 028 1243 UK Toll Free
1888 935 4575 USA Toll Free
Confirmation code: 4212950

 

Et opptak av konferansen vil bli tilgjengelig på nettet senere.

"Silent period" i forkant av publiseringen starter torsdag 21. juli.

Oxenøen, 19. juli 2011

Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Senior Advisor
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12