17 Jul 2012

Norske Skogs regnskap for andre kvartal 2012

Publisering av Norske Skogs regnskap for andre kvartal 2012 finner sted torsdag 2. august kl. 07:00.  

Det blir presentasjon av regnskapet i SEBs lokaler på Aker Brygge i Oslo kl. 08:30. Presentasjonen overføres direkte via en link på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig.

Videre er det en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen:

+44 (0)20 7138 0813 International Toll
800 56054 Norway Toll Free
0800 279 4841 UK Toll Free
1877 249 9037 USA Toll Free
Confirmation code: 3084228

Det bes om at innringere registrerer seg senest 12:55.

På begge arrangementene vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen delta.

Vi minner om at Norske Skog nå er inne i en "stille periode" i forkant av resultatene.

Oxenøen, 17. juli 2012
Norske Skog
Investor relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12