15 Mar 2013

Publisering av årsrapport for 2012 og innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 11. april 2013 kl 11:00 i selskapets lokaler i Oksenøyveien 80 i Bærum. Innkalling og påmelding til generalforsamlingen og årsrapport for 2012 finnes på: www.norskeskog.com. Innkalling og påmeldingsinstrukser til generalforsamlingen sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse i dag. Den trykte årsrapporten kan også fås ved henvendelse til: oddrunn.ringstad@norskeskog.com.  

For nærmere informasjon om valgkomiteens innstilling henvises det til børs- og pressemelding av 8. februar i år.

For mer informasjon, se www.norskeskog.com.

Lysaker, 15. mars 2013

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skog innkalling fullmakts- og stemmeskjema GF 11 april 2013