20 Jan 2014

Norske Skogs regnskap for fjerde kvartal 2013

Publisering av Norske Skogs regnskap for fjerde kvartal 2013 finner sted onsdag 5. februar kl. 07:00. 

Det blir presentasjon av regnskapet i Karenslyst allé 2 i Oslo kl. 08:30. Presentasjonen overføres direkte via en link på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig.

Det er videre en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480 180, kode: 143 843#
Innringere bes registrere seg før 12:55.

På begge arrangementene vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen delta. Vi minner om at Norske Skog nå er inne i en "stille periode" i forkant av resultatene.

Oslo, 20. januar 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:  
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659