13 Mar 2014

Publisering av årsrapport for 2013 og innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 10. april 2014 kl 11:00 i Karenslyst allé 2 på Skøyen i Oslo. Innkalling og påmelding til generalforsamlingen og årsrapport for 2013 finnes på: www.norskeskog.com. Innkalling og påmeldingsinstrukser til generalforsamlingen sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse i dag.

Den trykte årsrapporten kan også fås ved henvendelse til: oddrunn.ringstad@norskeskog.com.

For nærmere informasjon om valgkomiteens innstilling henvises det til børs- og pressemelding av 10. mars i år.

 For mer informasjon, se www.norskeskog.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør    
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 

Norske Skog innkalling fullmakts- og stemmeskjema GF 10 april 2014