Go to content
We create green value

CEBINA inntar et nytt produktsegment med salg til bruk i vannbasert maling

14/10/2021

CEBINA ser sterk og økende kommersiell interesse og høy oppmerksomhet fra flere potensielle kunder. I fjor oppnådde CEBINA sine første salg til kunder i Norge og internasjonalt innenfor epoxy gulvbelegg. I dag, så kan Norske Skog annonsere at CEBINA har oppnådd kommersiell inngang i et nytt segment – vannbasert maling.

CEBINA har sett god kommersiell fremdrift gjennom 2021, og inngagngen i et nytt produksegment er en viktig milepæl. I tillegg, så representerer dette den første salgskontrakten for CEBINA med jevnlige volumleveranser og med en årlig kontraktsstørrelse på NOK 500 000 med mulighet for ytterligere vekst.

“Salget av CEBINA til et nytt produksegment er svært spennende, og styrker vårt syn på dette produktets brede markedspotensial og positive miljøbidrag. Samtidig, så vil vi nå se jevnlige salg og inntekter fra CEBINA som kan danne et økonomisk fundament for satsningen. Utviklingen av CEBINA har blitt gjort i tett samarbeid med forskningsmiljøer, konsulenter og potensielle kunder som ser behovet for grønne og bærekraftige produkter,” sier Hugo Harstad, direktør for CEBINAs forretningsutvikling i Norske Skog Saugbrugs.

CEBINA er utviklet på Saugbrugs siden 2006, og er et naturlig produkt av fibrillert cellulose som gir forbedrede flytegenskaper til væsker og armering i faste materialer. CEBINA lages ved å bryte ned trefiber til treets minste byggeklosser – fibriller, som danner et nettverk av lange tråder av mikrolengde og nanotykkelse. CEBINA danner et nettverk av mikrolengder i nanobredde. Ett gram CEBINA kan dekke en hel tennisbane, eller strekkes åtte ganger rundt jorden. Disse utrolige overflate- og lengdeegenskapene gir CEBINA unike kvaliteter. Norske Skog Saugbrugs har samarbeidet tett med FOU instituttene RISE PFI, NORCE og Re-Turn. Støtte fra Forskningsrådet i Norge og Innovasjon Norge har vært viktige bidragsytere.

- “For øyeblikket så ligger produksjonskapasitet for CEBINA mellom 100 og 500 tonn avhengig av kvalitet. Etterspørselen er foreløpig godt innenfor denne kapasiteten, men kapasitetsøkning vil vurderes avhengig av fremtidig etterspørselsutvikling, pågående kommersielle diskusjoner og potensielle internasjonale salgsavtaler. En kapasitetsøkning vil I betydelig grad kunne benytte seg av eksisterende infrastruktur og råvaretilgang på Saugbrugs, og vil dermed kunne gjennomføres uten betydelige investeringer,” sier Hugo Harstad. 

Om Norske Skog 
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold hovedsaklig i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert bølgepapp etter gjennomføringen av de pågående konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk og et pelletsanlegg i Australasia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og fiberutviklingsprosjekter. Konsernet har cirka 2 150 ansatte, har hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
Email: carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

 

Norske Skog Investor Relations:                                                                                                
Investor Relation Manager 
Even Lund
Email: even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

 

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo