Go to content
We create green value

Fornybart energianlegg i Golbey klart for byggestart

14/06/2022

Joint venture selskapet Green Valley Energie (GVE), der Norske Skog er en 10 % minoritetsaksjonær, er klart til å starte bygging av en biomassekjele på fabrikkområdet til Norske Skog Golbey i Frankrike etter at gjeldsfinansiering nylig ble fullført. GVE er et biomasseenergianlegg, som skal produsere elektrisitet og varme fra avfall og restmaterialer. Elkraften fra GVE vil bli solgt til kontraktspris i det nasjonale strømnettet, mens dampen vil bli benyttet av Norske Skogs Golbey-fabrikk.

– Dette energiprosjektet er enda en milepæl i den pågående endringen av Norske Skog mot nye vekstmarkeder og bærekraftig energi. Biomassekjelen vil sikre stabil, langsiktig forsyning av konkurransedyktig og 100 prosent fornybar damp, som et alternativ til fossile energikilder som naturgass, og vil skjerme oss fra stadig mer volatile energimarkeder, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

GVEs biomassekjele blir det største kogenerasjonsanlegget (generer elektrisitet og varme)  i sitt slag i Frankrike. Det skal settes i drift i september 2024 og vil produsere +200 GWh elektrisk kraft og +700 GWh fornybar varme, og dermed generere CO2-besparelser på 210 000 tonn per år og produsere elektrisitet tilsvarende forbruket til mer enn 13 000 boliger.

GVEs biomassekjele vil årlig bruke 230 000 tonn resirkulert trevirke samt 20 000 tonn avfall fra industriprosessen til Norske Skog Golbey. PEARL Infrastructure Capital er majoritetsaksjonær i GVE, med en eierandel på 80 prosent, mens Norske Skog og Veolia har 10 prosent hver. Prosjektet er finansiert gjennom et langsiktig seniorobligasjonslån arrangert av PEARL og fulltegnet av Edmond de Rothschild Asset Managements BRIDGE-plattform og av La Banque Postale Asset Management.

– Vi er svært glade for at partnerskapet nå er fullfinansiert og klart for anleggsstart. Dette vil i betydelig grad styrke konkurranseevnen til vårt Golbey-anlegg og støtter opp under Norske Skogs strategi om å bli en ledende uavhengig leverandør av resirkulert emballasjepapir, sier Tore Hansesætre, Senior Vice President of Strategic Projects i Norske Skog.

Norske Skog planlegger å starte produksjon av resirkulert emballasjepapir ved Golbey i fjerde kvartal 2023. Byggingen av GVEs biomassekjele utføres av Aalborg Energie Technik for prosessinstallasjonene (kjele og turbin), SERA Energie for trehåndteringsplattformen og Eiffage-gruppen for anleggsarbeidene. Ingeniørfirmaet SEPOC er valgt som prosjektleder.

 

Om Norske Skog 
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

 

Norske Skog
kommunikasjon og samfunnskontakt
For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet: 
Investor Relation Manager Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo