Go to content
We create green value

Geir Drangsland ny konsernsjef i Norske Skog

01/09/2023

Styret i Norske Skog ASA har utnevnt Geir Drangsland til ny konsernsjef fra 1. september. Drangsland etterfølger Tore Hansesætre, som har bestemt seg for å forlate Norske Skog etter mer enn 14 år i selskapet.

Geir Drangsland, som har sittet som styreleder siden mars 2023, trer ut av styret for å bli ny konsernsjef i Norske Skog med virkning fra 1. september 2023. Arvid Grundekjøn er valgt til ny styreleder.  Grundekjøn har vært medlem av styret siden 2018.

"Jeg er glad for å meddele at Geir Drangsland blir ny konsernsjef i Norske Skog. Geir har lang bakgrunn fra skogindustrien, og har jobbet tett med ledelsen siden han kom inn som styreleder i Norske Skog. Samtidig vil jeg benytte anledningen å takke Tore Hansesætre for hans verdifulle bidrag i Norske Skogs transformasjonsreise både som konsernsjef og ansvarlig for konsernets konverteringsprosjekter, sier Arvid Grundekjøn, styreleder i Norske Skog ASA.

Norske Skog har mange spennende forretningsmuligheter, og jeg vil realisere disse sammen med Norske Skog-teamet, sier Geir Drangsland.

Tore Hansesætre har bestemt seg for å forlate Norske Skog for å søke karrieremuligheter utenfor selskapet.  "Norske Skog er et fantastisk selskap med svært dyktige og dedikerte medarbeidere. Men etter mer enn 14 år i Norske Skog, med mer enn fem år i konsernledelsen og siste fase som konsernsjef, har jeg bestemt meg for å søke muligheter utenfor selskapet. Jeg ønsker Norske Skog alt godt for fremtiden", sier Tore Hansesætre.

Om Geir Drangsland 
Geir Drangsland kontrollerer nærmere 25% av Norske Skog ASA gjennom Byggma ASA, Drangsland Kapital AS, og privat. Drangsland har opparbeidet seg mer enn 30 års erfaring og industriell kompetanse fra treforedlingsindustrien og annet næringsliv som styreleder, daglig leder og økonomileder i en rekke selskaper.

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

 

Norske Skog
kommunikasjon og samfunnskontakt 

 

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

 

Norske Skog Investor Relations:
Investor relations manager
Even Lund
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

 

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo