Go to content
We create green value

Invitasjon til presentasjon av Q3 2023-resultater

17/10/2023

Norske Skog ASAs kvartalsrapport og opptak av konsernsjefens presentasjon for 3. kvartal 2023 vil bli publisert kl 07.00 CET den 20. oktober.

Rapportene vil være tilgjengelig på www.newsweb.no og www.norskeskog.com. Det vil bli holdt et kort webinar kl 08.30 CET samme dag, der konsernsjefen vil gå igjennom et sammendrag av presentasjonen med muligheter til å stille spørsmål fra påmeldte deltakere. 

Registrér din interesse for å delta i webinaret ved å sende en e-post til ir@norskeskog.com senest kl 12:00 den 19. oktober. Bekreftelse og Teamslink vil bli sendt senere samme dag. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

 

For ytterligere informasjon: 

Norske Skog media:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117 

Norske Skog Investor Relations: 
Investor relations manager Even Lund Even.lund@norskeskog.com 
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo