Go to content
We create green value

Kapitalmarkedsdag 2021

25/11/2021

Norske Skog arrangerer torsdag 25. november kapitalmarkedsdag. Det er mulig å følge arrangementet direkte via en link fra klokka 09:00. Sendingen slutter ca kl. 12:00.

Presentasjon og lenke til webcast under.

» Følg med på webcasten (Eng.)

» Les og last ned presentasjonen (Eng.)

Norske Skog
kommunikasjon og samfunnskontakt


For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117


Norske Skog finansmarkedet:
Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919 

 

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia og et trepelletsanlegg på New-Zealand. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energiog fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2.150 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo