Go to content
We create green value

Norske Skog ASA - Invitasjon til presentasjon av emballasjeprosjekt

23/09/2021

Norske Skog konverterer nå betydelige deler av sin produksjonskapasitet for å bygge seg opp som en av Europas største produsenter av resirkulert pappemballasje, et marked som vokser i takt med økende netthandel. Mandag 27. september klokken 10:00 vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og konserndirektør strategiske prosjekter Tore Hansesætre delta på en presentasjon hos Xtrainvestor for å oppdatere om dette prosjektet og svare på spørsmål.

Det blir mulighet til å stille spørsmål underveis eller i forkant til: carsten.dybevig@norskeskog.com

Lenke til arrangementet: https://inqrate.com/xtravideos/norske-skog-nskog-presentasjon-med-qa-september-2021/

Her er lenke til arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/400347101464317

 

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Carsten Dybevig

carsten.dybevig@norskeskog.com

Mob: +47 917 63 117

 

Norske Skog Investor Relations:

Investor relations manager

Even Lund

Even.lund@norskeskog.com

Mob: +47 906 12 919

Om Norske Skog

Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert bølgepapp etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk og et pelletsanlegg i Australasia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2 150 ansatte i fem land, har hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo