Go to content
We create green value

Norske Skog ASA - Invitasjon til presentasjon av Q1 2023-resultater

24/04/2023

Norske Skog ASAs kvartalsrapport og opptak av konsernsjefens presentasjon for 1. kvartal 2023 vil bli publisert kl 07.00 CET den 27. april.

Rapportene vil være tilgjengelig på www.newsweb.no og www.norskeskog.com. Det vil bli holdt et kort webinar kl 08.30 CET samme dag, der konsernsjefen vil gå igjennom et sammendrag av presentasjonen med muligheter til å stille spørsmål fra påmeldte deltakere. 

Registrér din interesse for å delta i webinaret ved å sende en e-post til ir@norskeskog.com senest kl 12:00 den 26. april. Bekreftelse og Teamslink vil bli sendt senere samme dag.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.


For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relations:
Investor relations manager
Even Lund
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo