Go to content
We create green value

Norske Skog investerer EUR 72 mill i nytt energianlegg

28/06/2019

Styret i Norske Skog AS har besluttet å investere EUR 72 millioner i et nytt 50 MW energianlegg ved Norske Skog's østerrikske fabrikk i Bruck. Investeringen vil forbedre karbonfotavtrykket, styrke fabrikkens lønnsomhet samt skape ny virksomhet i tillegg til dagens papirproduksjon. Nye inntekter vil komme ved omdannelse av avfallstrømmer fra papirproduksjonen og andre brenselsmaterialer til energi. 

Sven Ombudstvedt, styreleder og konsernsjef i Norske Skog kommenterer:

- Denne investeringen passer perfekt med vår langsiktige, grønne diversifiseringsstrategi. Dette energianlegget vil øke konkurransekraften vesentlig for Bruckfabrikken som papirprodusent, og vil generere betydelig kontantstrøm allerede fra oppstart i 2022. ".

Norske Skogs langsiktige strategi er fortsatt å forbedre kjernevirksomheten, konvertere enkelte av konsernets papirmaskiner og diversifisere innen bioenergi, fiber og biokjemikaliemarkedene.

Dette energiprosjektet er i tråd med Norske Skogs strategi om å realisere attraktive energiinvesteringer og styrke Brucks kostnadsposisjon, samtidig som konsernet vil øke eksponeringen mot inntektsstrømmer fra annet enn publikasjonspapir. 

Lavere gassforbruk og mindre behov for kjøp av CO2-kvoter vil gi reduserte energikostnader og kraftig forbedre fabrikkens karbonfotavtrykk. Energiprosjektet vil i hovedsak bli finansiert gjennom eksterne lån fra østerrikske banker til svært konkurransedyktige vilkår.

Om Norske Skog

Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.

Norske Skog driver til sammen syv lønnsomme papirfabrikker, strategisk plassert nær attraktive markeder. Total papirproduksjonskapasitet er på 2,6 millioner tonn, hvorav 1,7 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir (superkalandrert og bestrøket). Fabrikken i Bruck produserer rundt 125 000 tonn avispapir og 260 000 tonn LWC per år.

Norske Skog-konsernet har ca 2.400 ansatte, og hadde i 2018 en omsetning og brutto driftsresultat på henholdsvis NOK 12,6 milliarder og NOK 1,0 milliarder. 

28. juni 2019

Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:

Norske Skog presse:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
Epost: carsten.dybevig(at)norskeskog.com
Tlf: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo