Go to content
We create green value

Norske Skog planlegger BCTMP produksjon på Saugbrugs i Halden

03/06/2024

Norske Skog vil igangsette en hovedstudie med sikte på å etablere seg i tremassetremassemarkedet ved å starte produksjon av BCTMP (bleket kjemisk-termomekanisk masse) ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Et steinras ved Saugbrugs i april 2023, som forårsaket store skader på den ene SC-maskinen (PM6), frigjorde tilgjengelig termomekanisk massekapasitet, som kan brukes til å produsere BCTMP ved Saugbrugs. Deler av investeringen vil bli dekket av den andelen av forsikringsoppgjøret som ennå ikke er utbetalt fra forsikringsselskapet, på NOK 615 millioner til oppbygging av ny aktivitet ved fabrikken.

Den nye BCTMP-linjen vil produsere omtrent 300 000 tonn konkurransedyktig tremasse for å møte den økende etterspørselen, spesielt for produkter i emballasjemarkedet. Saugbrugs har tilstrekkelig tilgang til grønn energi, og vil dermed fortsette å levere produkter med svært lavt karbonavtrykk. Norske Skog Saugbrugs vil fortsatt være en pålitelig leverandør av SC-publikasjonspapir også etter oppstarten av BCTMP-produksjonen.

"Norske Skog vil igangsette en hovedstudie som vil danne grunnlaget for en endelig styrebeslutning om å bygge et BCTMP-anlegg ved Saugbrugs i Halden. Nettoinvesteringen i BCTMP-produksjon vil ligge på mellom NOK 1,5 til 2 milliarder (EUR 140-180 millioner) og vil skje i løpet av de neste to årene fra andre halvår i 2025. Vi forventer å oppnå en netto avkastning på over 20% på investeringen. Dette vil bli den første vesentlige investeringen ved Saugbrugs utenfor publikasjonspapir i moderne tid," sier Norske Skogs konsernsjef Geir Drangsland.

Investeringen representerer det nyeste initiativet for å styrke det sirkulære og bærekraftige industrianlegget ved Saugbrugs. Produksjonen av BCTMP vil være basert på fersk fiber, og fabrikken har allerede tilgang til tilstrekkelig energikapasitet. Norske Skog Saugbrugs investering vil utnytte eksisterende maskiner, utstyr og infrastruktur, og dermed redusere totalinvesteringen med rundt 50% sammenlignet med en ren nyetablering. Mindre tilpasninger vil gjøres i den eksisterende infrastrukturen, som inn- og utgående distribusjonssystemer, maskiner og utstyr for råvarehåndtering, i tillegg til renseanlegget.

Saugbrugs vil søke relevante myndigheter for tilgang til elektrisk kraft og alle nødvendige utslippstillatelser, byggetillatelser og andre regulatoriske krav. Den endelige investeringsbeslutningen er estimert i første halvdel av 2025, og med antatt oppstart av BCTMP-produksjon i første halvdel av 2027, og da med forventet full utnyttelse i første halvdel av 2028.

"Det er gledelig for utstyrsleverandører, långivere, tre- og andre råvareleverandører, aksjonærer og kunder at vi investerer i og etablerer en fabrikk for bleket kjemisk-termomekanisk masse ved Saugbrugs. Men de som har mest grunn til å glede seg er våre ansatte ved Saugbrugs. De nye inntektsstrømmene fra mekanisk masse, sammen med produksjonen av SC-papir ved Saugbrugs, vil gjøre fabrikken mer lønnsom og robust, og sikre arbeidsplasser," konkluderer Norske Skogs konsernsjef Geir Drangsland.

Om Norske Skog Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs har 400 ansatte inklusive lærlinger med en omsetning på NOK 1,8 milliarder samt en produksjonskapasitet på 200.000 tonn magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,7 millioner kubikkmeter biogass. Norske Skog Saugbrugs har etablert selskapene CEBINA og CEBICO for å ivareta de nye kommersielle satsningsområdene innen henholdsvis nanocellulose og biokompositter.

Om Norske Skog

Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

Presse

Det vil bli avholdt et allmøte for de ansatte ved Saugbrugs kl 10:00 (Tistedalsgata 9, Halden) i dag der pressen er velkommen til å være til stede. Konsernsjef Geir Drangsland og daglig leder Per Ivar Berg ved Saugbrugs vil være tilgjengelige for intervjuer i etterkant av allmøtet.

Norske Skog

kommunikasjon og samfunnskontakt

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo