Go to content
We create green value

Norske Skog Saugbrugs innvilget CO2-kompensasjon

09/08/2019

Sven Ombudstvedt, styreleder og konsernsjef i Norske Skog kommenterer:

- Dette er et svært gledelig budskap, og jeg vil gi honnør til Regjeringen som her har utnyttet det juridiske handlingsrommet til å gi en av verdens mest klimavennlige papirfabrikker CO2-kompensasjon på lik linje med øvrig kvalifisert industri.".

Norske Skogs langsiktige strategi er fortsatt å forbedre kjernevirksomheten, konvertere enkelte av konsernets papirmaskiner og diversifisere innen bioenergi, fiber og biokjemikaliemarkedene.

Kjell Arve Kure, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs AS sier:

- Den betydelige konkurranseulempen Saugbrugs har hatt siden 2012 i forhold til våre største konkurrenter er nå eliminert. Den fremtidige CO2-kompensasjonen er avhengig av CO2-kvoteprisen, men for årene 2018 og 2019 utgjør kompensasjonen for oss henholdsvis NOK 32 millioner og NOK 86 millioner. Regjeringens beslutning om å gi oss CO2-kompensasjon er således et betydelig bidrag til å opprettholde eksisterende virksomhet og investere i ny fremtidsrettet virksomhet i synergi med papirproduksjonen.»

Norske Skog Saugbrugs utforsker for tiden muligheten til å skape nye, spennende biobaserte produkter. Allerede i 2016 startet produksjonen av biogass basert på avfallstrømmer fra papirproduksjonen, som leveres til lokale busser. Samtidig foregår det utviklingsarbeide innenfor trefiberplater, biokompositter og nanocellulose i samarbeid med andre industribedrifter og med støtte blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Det vil bli holdt en pressekonferanse ved Norske Skog Saugbrugs i Tistedalsgata 9 i Halden kl 08.30 i dag den 9. august der Klima- og Miljøministeren Ola Elvestuen, Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, konsernsjef Sven Ombudstvedt og administrerende direktør ved Saugbrugs Kjell Arve Kure vil være tilstede.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo