Go to content
We create green value

Norske Skog Saugbrugs tildelt forskningsmidler til nanocellulose og biokomposittsatsning

17/02/2022

Norske Skog Saugbrugs har sammen med sine forsknings- og industripartnere blitt tildelt NOK 60 millioner i forskningsmidler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge under Grønn Plattform-initiativet. Porteføljen av produkter som skal utvikles, har som mål å fjerne eller sterkt redusere bruken av petroleumsbaserte råvarer og helseskadelige materialer, samt å bidra til økt resirkulering av plast. 

«Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Grønn plattform er et viktig tiltak for å sikre lønnsom grønn omstilling, og skal bidra til at vi blir dyktigere til å skalere opp og å få knyttet forskning til marked», sier næringsminister Jan Christian Vestre (Arbeiderpartiet). 

Konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, sier: «Norske Skog vil koble sammen sterke kunnskapsmiljøer for å utvikle unike og bærekraftige nanocellulose- og biokomposittprodukter som verden vil etterspørre mer av i tiden som kommer. Vår unike fiberkompetanse vil være et verdifullt bidrag til å skape robuste kommersielle verdikjeder ved å utnytte resirkulerte og fornybare råvarer».   

Gjennom Grønn plattform vil Regjeringen at forsknings- og teknologiutvikling skal skape grønne og bærekraftige løsninger og produkter, og stimulere til mer investeringer fra norske bedrifter. Regjeringen prioriterer samarbeidsrelasjoner som utnytter synergier fra flere forskningsmiljøer og næringsverdikjeder. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Regjeringens satsning styres gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og ENOVA. 

«Det er svært positivt at norsk skog kan anvendes som høyverdig råstoff til å lage nye materialer verden etterspør. Vi tjener penger på å selge et videreforedlet produkt som gir verdiskaping i Norge, og samtidig bidrar vi  til mer bærekraftig gjenvinning av plast og reduserer bruken av fossile råvarer», sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Senterpartiet). 

Gjennom de etablerte selskapene og produktmerkene CEBINA (nanocellulose) og CEBICO (biokompositt) har Norske Skog Saugbrugs gjennomført en rekke vellykkede forsknings- og teststudier som allerede har munnet ut i nye produktanvendelser hos en rekke kunder. 

«Jeg er veldig stolt over hva vi så langt har klart å utvikle av nye bærekraftige produkter i Norske Skog, og denne støtten fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil styrke og akselerere denne satsningen betraktelig», sier Hugo Harstad, direktør for forretningsutvikling ved Norske Skog Saugbrugs. 

Nanocelluloseproduktet CEBINA har blitt utviklet i løpet av de siste ti årene ved Saugbrugs. CEBINA er et naturlig produkt av fibrillert cellulose som gir forbedrede flytegenskaper til væsker og armering i faste materialer. Anvendelse av CEBINA spenner fra styrkeøkning i papir og lim til anti-drypp effekt i maling og sparkel. Etter omfattende markedsføringsarbeid selges nå CEBINA-produkter til flere eksterne kunder i Norge og internasjonalt. 

Norske Skog Saugbrugs er også godt i gang med arbeidet for å finne løsninger på verdens plastproblem, gjennom utvikling og testing av biokompositter under produktnavnet CEBICO. Saugbrugs har tidligere mottatt støtte på NOK 15 millioner fra Innovasjon Norge til å bygge et demonstrasjonsanlegg med produksjonskapasitet på 300 tonn. Anlegget ble ferdigstilt i løpet av desember i fjor.

Samarbiedspartnerne under Grønn Plattform-prosjektet er bredt sammensatt med deltagere fra råvareprodusenter og leverandører, som Brenntag, Quantafuel, Replast og Norske Skog Saugbrugs, samt konverteringsbedrifter som driver videreforedling av herde- og termoplast innen et stort spekter av applikasjoner og bransjer, som Gjøco, PipeLife, NCP, Katoplast, Hallingplast og Arkeoplan. Forskningsinstitusjonene SINTEF, RISE PFI og IFE vil bidra med høy kompetanse innen fiberteknologi, nanocellulose, kompositter, polymerer og plastkunnskap.

«Norske Skog Saugbrugs har et høykompetent forsknings- og kompetansemiljø som har potensiale til å bidra vesentlig i det grønne skiftet ved å redusere CO2-utslipp betydelig som følge av dette prosjektet. Anvendelse av nanocellulose, bruk av returplast og utvikling av resirkulerbare biokompositter vil være viktige grep i det grønne skiftet og for å oppnå en mer sirkulær økonomi», sier Per Ivar Berg, administrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs.

 

For ytterligere informasjon
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet:   
Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

 

Norske Skog Saugbrugs:
Direktør forretningsutvikling
Hugo Harstad
Email: hugo.harstad@norskeskog.com
Mob: +47 918 49 706 

Om Norske Skog Saugbrugs 
Norske Skog Saugbrugs har 400 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 330 000 tonn magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,0 millioner kubikkmeter biogass. Norske Skog Saugbrugs har etablert selskapene CEBINA og CEBICO for å ivareta de nye kommersielle  satsningsområdene innen henholdsvis nanocellulose og biokompositter.

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2.150 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo