Go to content
We create green value

Norske Skog Skogn investerer 180 millioner kroner

31/01/2023

Norske Skog Skogn vil investere omlag NOK 180 millioner netto, etter 40-50 millioner kroner i tilskuddsfinansiering fra NOx-fondet,  i en ny termomekanisk produksjonslinje (TMP) som erstatter dyrt returpapir med fersk fiber. Den nye TMP-linjen vil redusere variable kostnader, betydelig redusere NOx- og fossile CO2-utslipp, og redusere deponert avfall. Oppstart forventes å være i første halvdel av 2024.

«Med denne investeringsbeslutningen har vi tatt første steg i den langsiktige konkurransekraften til Norske Skog Skogn. Vi vil sikre vår posisjon i avispapirmarkedet samtidig som det gir muligheter til etablere oss i nye markeder. Dette vil styrke vår allerede gode miljøposisjon gjennom store reduksjoner i utslippene av klimagasser,» sier Håvard Busklein, fabrikksjef og adm.dir. i Norske Skog Skogn AS. 

I dag produseres avispapir på Norske Skog Skogn med en blandingsmasse bestående av trefiber og returpapir. Investeringen vil erstatte bruken av dyr returpapirfiber med fersk trefiber i avispapirproduksjonen. Produksjonskapasiteten av termomekanisk tremasse vil øke med 100 000 tonn.

Utslippsreduksjoner
Investeringsprosjektet vil redusere Norske Skog Skogns utslipp av fossil CO2 og NOx betraktelig. Det er beregnet en fossil CO2-reduksjon på rundt 80%, samt at NOx-utslippet vil kunne reduseres med rundt 40%. Askereduksjonen er estimert med rundt 60%. Aske fra fersk fiber har mindre forekomster av restmaterialer, og har flere anvendelsmuligheter som vil bli undersøkt. 

Bærekraft 
Det er ikke bare resultatet av prosjektet som vil føre til reduserte utslipp. For å redusere CO2 utslipp og redusere investeringskostnadene vil Norske Skog Skogn kjøpe maskiner og utstyr fra en nedlagt papirfabrikk i Sverige i stedet for å kjøpe nytt utstyr.

"Vi som bedrift er opptatt av å tenke bærekraft i hvert steg av verdikjeden. Det aller meste av utstyret er gjenbruk fra andre fabrikker i bransjen, som har valgt å stenge eller konvertere sin produksjon. Våre dyktige medarbeidere har sett denne muligheten og utnyttet den til å skape et veldig kostnadseffektivt prosjekt,» sier Busklein.

For ytterligere informasjon: 
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør                                                                                                
Carsten Dybevig
Epost: Carsten.Dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet:  
Investor Relation Manager
Even Lund
Epost: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

Norske Skog Skogn AS
Administrerende direktør
Håvard Busklein
Epost: havard.busklein@norskeskog.com
Mob: +47 957 62 981

 

 

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo