Go to content
We create green value

Norske Skog styrker konsernledelsen

11/01/2024

Tord Steinset Torvund (33) er ansatt som ny konserndirektør for økonomi- og finans (CFO) i Norske Skog ASA fra 1. mars 2024, som følge av at nåværende konserndirektør for økonomi- og finans, Rune Sollie (57), har meddelt at han ønsker å fratre. Norske Skog utvider konsernledelsen med finansieringsdirektør Even Lund og juridisk direktør Einar Blaauw.

Tord Steinset Torvund (33) er ansatt som ny økonomi- og finansdirektør (CFO).

Torvund har tross sin unge alder solid erfaring fra ulike revisjons- og økonomistillinger både i og utenfor Norske Skog. Han har usedvanlige gode analytiske evner samt demonstrert at han arbeider strukturert med stor arbeidskapasitet. Tord kommer fra stillingen som økonomidirektør ved Norske Skog Saugbrugs i Halden, og har tidligere vært controller for konsernets virksomheter. Han er for tiden også daglig leder i Saugbrugs Bioenergi AS, og styremedlem i Norske Skog bedriftene Cebina AS og Cebico AS. Før sin ansettelse i Norske Skog arbeidet Tord som revisormedarbeider i KPMG i 5 år med ansvar for store industriklienter. Han har også ulik erfaring fra kortere arbeidsopphold under studietiden i Kværner ASA, Norsk Hydro ASA og REC Silicon ASA.

- Vi er svært tilfredse med å få med oss en så dyktig fagperson som Tord S. Torvund i den videre utviklingen av konsernet. Utfordringene fremover vil fortsatt være å bedre lønnsomheten i hele konsernet, utvikle nye inntektsstrømmer fra nye produkter og bidra til at Norske Skog forblir den foretrukne samarbeidspartner hos våre kunder. Her vil Tords kompetanse og samarbeidsevner komme godt til nytte, sier konsernsjef Geir Drangsland.

- Jeg ser frem til å kunne være en del av konsernledelsen i en tid med mange spennende prosesser og utviklingsmuligheter. For meg er det et privilegium å kunne samarbeide med de mange dyktige kollegene i Norske Skog, sier Tord S. Torvund, påtroppende konserndirektør for økonomi- og finans (CFO) i Norske Skog.

Tord har tre mastergrader i henholdsvis finansiell økonomi (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), internasjonal ledelse (CEMS ved NHH og St. Petersburg University) samt i regnskap og revisjon (NHH).

Rune Sollie slutter som økonomi- og finansdirektør (CFO).

Rune Sollie (57) ble ansatt i 2014 og har vært en del av konsernledelsen i Norske Skog i hele denne perioden. Han har blant annet hatt lederansvar for finansrapporteringen, finansiering, IT og investor relations. Sollie har også vært styremedlem i en rekke Norske Skog selskaper i den samme perioden, for tiden blant annet i Norske Skog Saugbrugs AS, Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Industries Australia Ltd samt det tilknyttede selskapet Circa Group AS. Sollie har vært sentral i refinansieringen og omstruktureringen av Norske Skog og den nye børsintroduksjonen i 2019.

- Jeg har hatt en spennende og lærerik tid i Norske Skog, men det er en tid for alt og nå er tiden moden for nye utfordringer. De mange utfordringene vi har hatt i konsernet har gitt meg en solid kilde til erfaring og kunnskap, som jeg er heldig å ha med meg videre. Norske Skog består av kunnskapsrike og lojale medarbeidere som jeg vil takke for godt samarbeid med gjennom mine 10 år i konsernet, sier avtroppende økonomi- og finansdirektør i Norske Skog, Rune Sollie.

 - Sollie har store kunnskaper om bransjen og selskapet. Hans brede erfaring fra en rekke sentrale oppgaver innen konsernet de siste 10 år har vært viktige i konsernets arbeid med omstilling og refinansiering. Det er synd å miste så mye god finans- og industrikompetanse som Rune innehar. Jeg vil oppriktig takke Rune for hans innsats i konsernet, og samtidig ønske ham til lykke med nye oppgaver, sier konsernsjefen.

Even Lund (31) forfremmes til finansieringsdirektør, og vil nå bli del av konsernledelsen.

Even har arbeidet som Investor Relations Manager i Norske Skog siden 2020. Han er analytisk og har god oversikt over selskapet og bransjen. Fremover vil han følge opp konsernfinansiering, forretningsutvikling, og investorkommunikasjon, og være del av konsernledelsen. Even har tidligere arbeidet i ABG Sundal Collier og har en mastergrad innen finansiell økonomi (siviløkonomi) fra Handelshøyskolen i Bergen.

- I min tid som konsernsjef har Even vist kunnskap om selskapet og gode kommunikasjonsevner eksternt og internt. Hans egenskaper vil gagne konsernet fremover og jeg er takknemlig for at Even vil være med å utvikle Norske Skog videre. Forfremmelsen av Even er også en bekreftelse på vår personalpolitikk, som innebærer at dyktige medarbeidere skal få realisert sitt potensiale fullt ut i Norske Skog, sier Drangsland.

Juridisk direktør Einar Blaauw (43) forfremmes og blir en del av konsernledelsen.

Einar ble ansatt i juridisk avdeling i 2014 og har vært selskapets juridiske direktør siden 2017. Han har hatt sentrale roller i forbindelse med konsernets kapitalmarkeds- og finansieringstransaksjoner, omstilling og strategiske prosjekter. Einar har gjennom vervet som styresekretær deltatt i konsernleder- og styremøter siden 2014, og blir nå del av konsernledelsen. Einar har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Thommessen, og i to perioder hos det internasjonale advokatfirmaet Clifford Chance, henholdsvis i London og New York. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen og advokatbevilling.

- Vi er heldige i å ha en så dyktig selskapsadvokat i konsernledelsen som Einar med hans brede erfaring og kompetanse innen selskapsrett, transaksjoner, finansiering og restruktureringer. Med sin kunnskapsrikdom og erfaring fra konsernets prosjekter gjennom mange år er han en viktig bidragsyter i konsernledelsen, sier konsernsjefen.

 

Om Norske Skog

Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

 

Norske Skog

kommunikasjon og samfunnskontakt

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo