Go to content
We create green value

Oppdatering knyttet til ombygging fra avispapir til emballasjepapir ved Norske Skog Golbey

10/11/2023

Netto investeringsbeløp for konverteringsprosjektet ved Norske Skog Golbey vil øke fra EUR 265 til 300 millioner. Per 3. kvartal 2023 var det investert netto EUR 200 millioner i prosjektet. Økningen skyldes generelt økte innkjøpspriser på varer og tjenester gjennom prosjektperioden samt noe forsinkede leveranser av utstyr. Oppstarten for produksjon av emballasje i Golbey skyves til andre halvår i 2024 grunnet leveranseforsinkelser. Det vil vies betydelig innsats fremover for at konverteringsprosjektet skal ferdigstilles innenfor de nye rammene.

«Konverteringsprosjektet i Golbey har et enormt omfang og har blitt gjennomført i en periode med svært høy inflasjon og utfordrende leveringslinjer globalt. Forsinkede leveranser og tilknyttede følgekonsekvenser har ført til at prosjektgruppen i Golbey sammen med selskapets ledelse har vært nødt til å revidere prosjektets rammer. Dette har vært en krevende prosess fordi prosjektet er komplekst, men også fordi det er et avvik fra de planene vi har kommunisert til nå. Vår innsats fremover vil derfor være å sikre at vi leverer prosjektet innenfor disse nye rammene», sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog.

Prosjektet i Golbey vil konvertere en papirmaskin (PM1) fra å produsere avispapir til å produsere resirkulert emballasjepapir. Maskinen vil ha en kapasitet på 550 000 tonn og nå en utnyttelse på 95% innen 2-3 år etter oppstart. Sammen med den ferdig konverterte papirmaskinen (PM3) i Bruck, så vil dette prosjektet gi Norske Skog en kapasitet på til sammen 760 000 tonn resirkulert emballasjepapir.

 

Om Norske Skog

Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

 

Norske Skog

kommunikasjon og samfunnskontakt

For mer informasjon:

Norske Skog media:  
Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig  
Email: carsten.dybevig@norskeskog.com   
Mob: +47 917 63 117  
 
Norske Skog finansmarkedet: 
Investor Relation Manager Even Lund
Email: even.lund@norskeskog.com 
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo