Go to content
We create green value

Per Ivar Berg blir ny fabrikksjef ved Norske Skog Saugbrugs

19/08/2021

Per Ivar Berg (58) er ansatt som administrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs AS fra den 1. februar 2022. Han har bred erfaring fra en rekke stillinger innenfor treforedlings- og næringsmiddelindustrien. Inntil nylig har han vært konserndirektør ved TINE med ansvar for produksjon, investeringer, beredskap, produktutvikling og forskning. Han har tidligere vært fabrikksjef ved Norske Skog fabrikkene Follum og Parenco samt produksjonssjef- og vedlikeholdssjef ved Saugbrugs fra 1997 til 2001. Berg ble i 1987 uteksaminert som sivilingeniør innen kjemiteknikk ved NTNU i Trondheim. 

– Vi er svært fornøyde med å ønske Per Ivar Berg velkommen som ny fabrikksjef ved Norske Skog Saugbrugs. Sammen deler vi ambisjonen om å skape et så konkurransedyktig Norske Skog Saugbrugs som mulig i denne krevende bransjen. Saugbrugs er i dag en veldrevet fabrikk med et stort potensial til videre utvikling særlig innenfor nye fiberprodukter. Berg vil tilføre Saugbrugs bred industriell erfaring, høye ambisjoner og ny kompetanse til å videreutvikle produktporteføljen og fabrikken, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog ASA og styreleder i Norske Skog Saugbrugs AS. 

Berg kan vise til solide resultater og en imponerende karriereutvikling i selskaper som TINE, Landteknikk AS, Norske Skog Follum og Norske Skog Parenco. Før dette var Berg ansatt som produksjons- og vedlikeholdssjef ved Saugbrugs og fabrikksjef ved Peterson Moss AS.  

– Jeg er svært motivert og klar for denne nye utfordringen. Norske Skog Saugbrugs har mange dyktige og kompetente medarbeidere, og vi skal sammen sørge for å forbedre konkurransekraften til fabrikken og samtidig sikre kommersialisering av nye produktinitiativer, sier Per Ivar Berg.

Kjell-Arve Kure vil slutte i Norske Skog Saugbrugs den 1. september 2021. Frem til Per Ivar Berg tiltrer vil Patrik Axelsson fungere som fabrikksjef. 

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia og et trepelletsanlegg på New-Zealand. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2.150 ansatte i fem land, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG. 

Om Norske Skog Saugbrugs
Norske Skog Saugbrugs har 395 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 330 000 tonn magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,7 mill nm3 biogass. 

19. august 2021 
Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

Norske Skog presse: 
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
Epost: carsten.dybevig(at)norskeskog.com
Tlf: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo