Go to content
We create green value

Pressekonferanse Norske Skog AS

16/05/2019

Pressekonferanse

Det vil bli holdt en pressekonferanse 22. mai 2019 kl. 08.00 i MESH sine lokaler i Tordenskioldsgate 3 i Oslo. Styreleder og konsernsjef Sven Ombudstvedt vil presentere 2018 resultatene og veien videre for Norske Skog konsernet.

Forut for pressekonferansen fra kl 07.30 vil det bli servert en enkel frokost. Det vil bli gitt muligheter for individuelle intervjuer i etterkant av pressekonferansen.

Gi tilbakemelding til carsten.dybevig@norskeskog.com om deltakelse.

Om Norske Skog

Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.

Norske Skog driver til sammen syv lønnsomme papirfabrikker, strategisk plassert nær attraktive markeder. Total papirproduksjonskapasitet er på 2,7 millioner tonn, hvorav 1,8 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir (superkalandrert og bestrøket).

 

15. mai 2019

Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog presse:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
Epost: carsten.dybevig(at)norskeskog.com
Tlf: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo