Go to content
We create green value

Restarter PM5 ved Norske Skog Saugbrugs

24/08/2023

Etter steinraset og den påfølgende produksjonsstansen av PM6 i april i år, har Norske Skog besluttet å restarte produksjonen ved PM5, som ble stanset i 2020. Restarten av PM5 gjør at Norske Skog kan fortsette å levere SC-magasinpapir til kunder samt opprettholde markedsposisjonen.

Beslutningen om å starte produksjonen på nytt ved PM5 er viktig for å opprettholde Saugbrugs som en foretrukket leverandør av SC-papir i Europa mens gjenoppbyggingsarbeidet pågår ved PM6, sier Per Ivar Berg, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs.

Driftsavbruddet ved PM6 er dekket av forsikringer. Kontantstrømmer knyttet til omstart og produksjon fra PM5 vil bli avregnet mot forsikringsdekningen, og dermed vil den økonomiske konsekvensen for Norske Skog Saugbrugs stort sett være nøytral.

Før stansen på slutten av 2020, hadde PM5 en produksjonskapasitet på rundt 100 000 tonn SC magasinpapir. Saugbrugs PM6 har en kapasitet på 260 000 tonn SC magasinpapir. Driften ved Saugbrugs PM4 fortsetter med en kapasitet på 100 000 tonn SC-papir.

 

Om Norske Skog 
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

 

For ytterligere informasjon: 
Norske Skog media:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com 
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relations:
Investor relations manager
Even Lund 
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo