Go to content
We create green value

Norske Skog Skogn

Fabrikken ligger i Levanger kommune, en time nord for Trondheim.
På bedriften jobber 370 medarbeidere og 25 lærlinger. 

Norske Skog Skogn produserer på tre papirmaskiner som til sammen har en produksjonskapasitet på omtrent 500.000 tonn papir pr. år. Dette gjør oss til en av Europas største produsenter av avispapir. Storbritannia er vårt hovedmarked.

Bedriften etterlever FNs bærekraftmål, og jobber aktivt for det grønne skiftet og global sirkulærøkonomi gjennom å skape verdier av fornybare råvarer som grantrær og vannkraft. I tillegg utnyttes avfallsfraksjoner som innsamlet returpapir og biobrensel. Vi er stolte over å bidra i det grønne skiftet. 

Historie
Norske Skog Skogn har i flere tiår vært en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Fabrikken ble etablert i 1962 under navnet "Nordenfjelske Treforedling".

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo