Go to content
We create green value

Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog ASA

10/03/2023

Geir Drangsland ble valgt til ny styreleder.

Norske Skog ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling i dag, 9. mars 2023. Sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i samsvar med forslag fra valgkomiteen.

Protokollen, møtefortegnelsen og avstemmingsresultater fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt, og de vil være tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.norskeskog.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Deltakerliste

Protokoll

 

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:

Direktør kommunikasjon og samfunn

Carsten Dybevig

carsten.dybevig@norskeskog.com

Mob: +47 917 63 117

 

Norske Skog Investor Relations:

Investor relations manager

Even Lund

Even.lund@norskeskog.com  

Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo