Go to content
We create green value

Enighet om forsikringsdekning estimert inntil 2,4 milliarder kroner ved Norske Skog Saugbrugs

02/11/2023

Norske Skog har jobbet tett med forsikringsselskapet, utstyrsleverandører og andre parter for å fastsette skadeomfanget i etterkant av steinraset den 27. april. Steinraset påførte store skader til bygningsmasse, kraner, maskineri og utstyr knyttet til papirmaskin 6 (PM6). Det er nå inngått avtale mellom Norske Skog Saugbrugs og forsikringsselskapet knyttet til forsikringsdekning for både driftsavbrudd og tingskade estimert inntil NOK 2,4 milliarder, som vil bli dekket i fellesskap av forsikringsselskapet, Norsk Naturskadepool og reassurandører.

«Ulykken den 27. april i år var en traumatisk opplevelse for ansatte ved Saugbrugs, innbyggere i Halden, og Norske Skog. Heldigvis ble ingen fysisk skadet i raset, men PM6 og tilhørende bygningskonstruksjoner ble vesentlig skadet. Etter betydelig innsats fra ansatte ved fabrikken og andre involverte, er vi glade for å ha inngått en avtale med vårt forsikringsselskap for både driftsavbrudd og tingskade estimert inntil NOK 2,4 milliarder. Vi opplever å ha hatt en svært god dialog og å bli godt behandlet av vårt forsikringsselskap gjennom hele prosessen», sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog.

Tingskadeforsikringen ved Norske Skog Saugbrugs vil dekke kostnader for å sikre fjellskjæringen og gjenoppbygge bygningskonstruksjoner estimert inntil NOK 550 millioner. Videre er det avtalt et oppgjør på NOK 1 milliard til investeringer i produksjonsutstyr, hvorav NOK 59 millioner ble utbetalt i tredje kvartal 2023, NOK 326 millioner betales i løpet av fjerde kvartal 2023, og NOK 615 millioner etter hvert som investeringskostnadene påløper.

I fjerde kvartal 2023 forventer Norske Skog Saugbrugs å motta og bokføre rundt NOK 326 millioner under tingskadeforsikringen.

«De ansatte ved  Saugbrugs er blant de beste innen fiber- og prosessindustri, og fabrikken har derfor en av de mest effektive produksjonsprosessene for SC-magasinpapir globalt. Med den pågående oppstarten av PM5, så vil fabrikken ha en kapasitet på rundt 200 000 tonn for å møte etterspørselen fra våre kunder. Avtalen med vårt forsikringsselskap gir oss fleksibilitet til å benytte oppgjøret både mot gjenoppbygning av PM6 innenfor SC-papir, men også til å vurdere investering i andre produktalternativer. Det jobbes nå tett med ulike aktører for å finne den mest egnede veien videre for Saugbrugs som sikrer fabrikkens rolle som en hjørnesteinsbedrift og arbeidsgiver i Halden», sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog. 

Driftsavbruddsforsikringen er bokført med NOK 225 millioner per tredje kvartal 2023, tilsvarende de første fem månedene av dekningsperioden på 18 måneder. For de resterende 13 månedene vil beløpet utgjøre NOK 625 millioner til sammen NOK 850 millioner for hele dekningsperioden. Norske Skog hadde per tredje kvartal mottatt NOK 267 millioner under driftsavbruddsforsikringen, og gjenstående utbetalinger på NOK 368 millioner og NOK 215 millioner vil bli utbetalt henholdsvis i fjerde kvartal 2023 og første kvartal 2024.

 

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

 

Norske Skog
kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For mer informasjon:

Norske Skog media:  
Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig  
Email: carsten.dybevig@norskeskog.com   
Mob: +47 917 63 117  
 
Norske Skog finansmarkedet: 
Investor Relation Manager Even Lund
Email: even.lund@norskeskog.com 
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo