Go to content
We create green value

Norske Skog ASA: IPO 2019 (Intention to Float) melding

23/09/2019

Dette er en opplysning for å veilede deg til internettside for IPO 2019: www.norskeskog.com/Investors/IPO-2019. Våre internettsider er på engelsk.

For å kunne lese innholdet i denne IPO-meldingen, må du gå til den oppgitte nettsiden ovenfor. Tilgang til informasjonen og dokumenter knyttet til IPO-2019 er begrenset av regulatoriske årsaker. Du vil bli bedt om å bekrefte bostedsland samt visse andre opplysninger for å få tilgang til IPO-2019 begrenset informasjon. Bekreftelsen din må være korrekt.

23. september 2019

Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo