Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Bjørn Einar Ugedal blir ny fabrikksjef ved Norske Skog Skogn

29 August 2019

Bjørn Einar Ugedal (48) er ansatt som administrerende direktør ved Norske Skog Skogn AS fra den 15. oktober 2019. Han har lang erfaring fra en rekke stillinger innenfor prosess- og kraftforedlende industri. Inntil nylig har han vært administrerende direktør ved Ferroglobe Mangan Norge i Mo i Rana, som produserer manganlegeringer. Han har innehatt en rekke ledende stillinger i multinasjonale konsern innen prosessindustrien. Ugedal har en MBA (Master of Business Administration) fra det Europeiske Universitet i Barcelona (Spania) og er uteksaminert som sivilingeniør innen fysikalsk metallurgi ved NTNU i Trondheim.

– Vi er glade for å ønske Bjørn Einar Ugedal velkommen som ny fabrikksjef ved Norske Skog Skogn. Sammen deler vi ambisjonen om å skape et så konkurransedyktig Norske Skog Skogn som mulig i denne krevende bransjen. Skogn er i dag en veldrevet fabrikk med et stort utviklingspotensiale, og vi mener at Ugedal vil kunne tilføre ny kompetanse til å videreutvikle virksomheten på Skogn, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog AS.

Ugedal kan vise til solide produksjonsresultater og en imponerende karriereutvikling.

– Jeg er svært motivert og klar for denne nye utfordringen. I et konstruktivt og nært samarbeid med våre leverandører og kunder, vil vi fortsatt produsere og levere publikasjonspapir i verdensklasse. Norske Skog Skogn har mange dyktige og kompetente medarbeidere, og vi skal sammen sørge for å opprettholde konkurransekraften til fabrikken og samtidig skape vekstmuligheter for nye initiativer, sier Bjørn Einar Ugedal.

Når Ugedal tiltrer som fabrikksjef, vil han erstatte Amund Saxrud (47) som har vært fabrikksjef siden 2011. Amund Saxrud vil deretter tiltre som ny Chief Operating Officer (COO) i Norske Skog konsernet med ansvar for oppfølging av operasjonelle aktiviteter ved konsernets 7 fabrikker.

– Vi er svært takknemlige for den formidable innsatsen Amund har gjort for å styrke Skogns virksomhet de siste 9 årene. I en tid med stor konkurranse i bransjen, vil Amunds omfattende operasjonelle erfaring komme til nytte i hans nye jobb som COO, sier Ombudstvedt.

Om Norske Skog
Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.

Norske Skog driver til sammen syv lønnsomme papirfabrikker, strategisk plassert nær attraktive markeder. Total papirproduksjonskapasitet er på 2,6 millioner tonn, hvorav 1,7 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir (superkalandrert og bestrøket). Norske Skog-konsernet har ca 2.400 ansatte, og hadde i 2018 en omsetning og brutto driftsresultat (EBITDA) på henholdsvis NOK 12,6 milliarder og NOK 1,0 milliarder.

Norske Skog Skogn har 390 ansatte og en omsetning på NOK 2,2 milliarder samt en produksjonskapasitet på 510 000 tonn avispapir.

Om Bjørn Einar Ugedal
Bjørn Einar Ugedal (48) ble uteksaminert sivilingeniør (Master of Science) fra Norges Teknisk-naturvitenskapelig Universitet (NTNU) innen fysikalsk metallurgi i 1995. Han ble i 2002 uteksaminert fra European University of Barcelona (Spania) med en Master of Business Administration (MBA). Ugedal har inntil nylig vært administrende direktør i Ferroglobe Mangan Norge AS, tidligere Glencore Manganese Norway AS og Vale Manganese Norway AS, gjennom 7 år. Fra 1999 til 2010 hadde han ulike lederstillinger i smelteverkselskapet Celsa Armeringsstål AS, tidligere Fundia Armeringsstål AS, før han ble ansatt som produksjonssjef i Vale Manganese Norway AS.

29. august 2019
Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog presse:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
Epost: carsten.dybevig(at)norskeskog.com
Tlf: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo