Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling

15 January 2021

Norske Skog ASA avholder ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 2021, kl. 10.00 på selskapets kontor i Sjølyst plass 2, 0278 Oslo. Innkallelse og stemmeskjema er tilgjengelig på www.norskeskog.com. Innkallelse og stemmeskjema vil bli sendt til alle aksjonærer med kjent adresse i dag. 

VIKTIG INFORMASJON:

FOR Å MINIMERE RISIKOEN FOR SPREDNING AV CORONAVIRUSET (COVID-19) OG FOR Å SIKRE AT DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN KAN AVHOLDES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER SOM GJELDER FOR OSLO KOMMUNE, ER DET IKKE ADGANG TIL Å DELTA FYSISK PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING, MEN AKSJONÆRENE KAN DELTA VED Å: 

(A)          FORHÅNDSTEMME ELEKTRONISK – SE YTTERLIGERE INFORMASJON I PUNKT 1 PÅ SIDE 7 I INNKALLINGEN ("RETT TIL Å FORHÅNDSSTEMME"), ELLER

(B)          DELTA PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING  VED FULLMAKT GITT TIL MØTELEDER, MED ELLER UTEN STEMMEINSTRUKS – SE YTTERLIGERE INFORMASJON I PUNKT 2 PÅ SIDE 7 I INNKALLINGEN ("RETT TIL Å DELTA PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING VED FULLMAKT").

Agenda for den ekstraordinære generalforsamlingen:

  1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen
  3. Forslag om å forhøye aksjekapitalen
  4. Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.. 

For ytterligere informasjon: 
Norske Skog media:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relations:
Investor relations manager
Even Lund
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo