Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Norske Skog ASA - på vei inn i det europeiske emballasjemarkedet

17 June 2020

Norske Skog planlegger å konvertere to avispapirmaskiner til produksjon av bølgepapp basert på returpapir, i tråd med selskapets strategi om å bevege seg inn i markeder med høye marginer og vekst. Konverteringene på Golbey og Bruck vil introdusere 765.000 tonn med konkurransedyktig bølgepappkapasitet for å møte den økende etterspørselen etter fornybar emballasje. Etter omstillingene vil begge fabrikkene i stor grad benytte miljøvennlig energi og dermed oppnå et karbonavtrykk på linje med de beste aktørene i bransjen. Norske Skog vil etter de planlagte konverteringene fortsette å være en pålitelig leverandør av alle publikasjonspapirkvaliteter. Avispapirkapasiteten vil bli redusert med 360.000 tonn og dermed balansere markedet for Norske Skogs gjenværende europeiske publikasjonspapirkapasitet.

«Dette er en milepæl for Norske Skog på veien mot å bli en ledende europeisk emballasjeprodusent gjennom konvertering av publikasjonspapirkapasitet. Vi vil fortsette arbeidet med å diversifisere vår produktportefølje inn mot markeder med høye marginer og vekst, samt maksimere kontantstrømmen fra publiseringspapirvirksomheten. Norske Skog vil fortsette å være en pålitelig partner og langsiktig leverandør av høykvalitetspapirprodukter til våre kunder. Dette markerer et viktig skritt i utviklingen av et fremtidsrettet Norske Skog, og det vil øke den langsiktige verdien for alle interessenter.» sier Norske Skogs styreleder John Chiang, som også representerer den største aksjonæren Oceanwood.

Norske Skog planlegger å investere cirka 350 millioner euro i konverteringsprosjektene over en 18-måneders periode, som begynner i andre halvår 2021. Investeringene forventes å generere en årlig EBITDA på cirka 70-80 millioner euro ved full kapasitetsutnyttelse, basert på historiske priser for bølgepapp og returpapir.

Disse investeringene representerer det siste initiativet for å styrke industriparkene i nærområdet til Golbey og Bruck. Produksjon av bølgepapp vil være basert på resirkulert fiber og vil redusere fabrikkenes strømforbruk. Brenselskjelene, som skal bygges på fabrikkene, vil gi en effektiv og miljøvennlig utnyttelse av restmaterialer, som vil generere damp for bærekraftig bølgepapp- og papirproduksjon samt levere energi til strømnettet.

«Konverteringene ved fabrikkene i Golbey og Bruck er lønnsomme investeringer som vil gjøre det mulig for Norske Skog å etablere en sterk tilstedeværelse i det voksende emballasjemarkedet. I tillegg representerer det et stort steg på veien mot vekst for Norske Skog, som vil øke verdien for våre aksjonærer og sikre en bærekraftig kontantstrøm.» sier Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Ved Golbey i Frankrike planlegges det å investere cirka 250 millioner euro for å konvertere PM1 fra dagens 235.000 tonn avispapirkapasitet til 555.000 tonn resirkulert bølgepappkapasitet. Etter konverteringen i 2023 vil Golbey ha 555.000 tonn resirkulert bølgepappkapasitet og 330.000 tonn avispapirkapasitet. Ved Bruck i Østerrike planlegges det å investere cirka 90 millioner euro for å konvertere PM3 fra dagens 125.000 tonn avispapirkapasitet til 210.000 tonn resirkulert bølgepappkapasitet. Etter konverteringen i 2023 vil Bruck ha 210.000 tonn resirkulert bølgepappkapasitet og 265.000 tonn bestrøket magasinkapasitet (LWC).

Endelige investeringsbeslutninger planlegges i første halvdel av 2021, med planlagt produksjonsstart i første halvdel av 2023. Maskinene som konverteres, vil kun oppleve en midlertidig produksjonsstans på tre måneder i den siste fasen av prosjektet, og full kapasitetsutnyttelse er forventet innen utgangen av 2025.

«Økt fokus på fornybar emballasje og sterk vekst i netthandel er viktige drivere for emballasjemarkedet. Med konverteringsinvesteringene i Golbey og Bruck vil vi møte disse trendene med ny og kostnadsledende kapasitet. Begge fabrikkene ligger i nærheten av de store forbrukermarkedene for bølgepapp i kontinental-Europa, har etablert tilgang til resirkulert fiber og representerer noen av de beste konverteringsmulighetene i markedet,» sier Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Webcast av pressekonferansen
På pressekonferansen vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og konserndirektør for strategiske prosjekter Tore Hansesætre presentere og svare på spørsmål om konverteringsprosjektene. Pressekonferansen vil webcastes på www.norskeskog.com i dag kl. 08.00.

Vedlegg:
Norske Skog - Containerboard presentation.pdf - English (1MB)
Pressemelding - Norske Skog - Emballasje.pdf
Press release - Norske Skog - Packaging.pdf

 

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert bølgepapp etter de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet to publikasjonspapirfabrikker og et pelletsanlegg i Australasia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2.300 ansatte i fem land, med hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

                                           

For ytterligere informasjon
Norske Skog media:

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog investor relations: 
Investor relations manager
Even Lund
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo