Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Ordinær generalforsamling i Norske Skog

15 April 2021

Norske Skogs ordinære generalforsamling ble avholdt i dag, 15. april 2021. Sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i samsvar med forslagene fra styret og valgkomiteen.

Nedenfor finnes protokoll, møtefortegnelse, avstemmingsresultater og konsernsjefens presentasjon fra generalforsamlingen, samt TV-opptak av generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg:
Protokoll  
CEO presentasjon   
TV-opptak 

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117


Norske Skog Investor Relations:
Investor relations manager
Even Lund
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo