Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Vellykket plassering av obligasjonslån

29 May 2019

Med henvisning til pressemeldingen 20. mai 2019. Norske Skog AS har i dag plassert EUR 125 millioner i et senior sikret obligasjonslån med forfall 14. juni 2022.

Obligasjonslånet vil ha en årlig rente på 3 måneders EURIBOR + 6% og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Oppgjørsdato vil være 14. juni 2019.

- Vi har gjennom denne obligasjonsplasseringen reintrodusert Norske Skog for kapitalmarkedet. Det er gledelig at utstedelsen har møtt sterk interesse blant investorer. Vi vil nå raskere kunne gjennomføre vår langsiktige strategi ved å fortsatt forbedre kjernevirksomheten, konvertere deler av papirmaskinene og diversifisere innen bioenergi, fiber og biokjemikaliemarkedene, sier Sven Ombudstvedt, styreleder og konsernsjef i Norske Skog.

ABG Sundal Collier ASA og DNB Bank ASA, DNB Markets var tilretteleggere for transaksjonen.

Om Norske Skog
Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.

Norske Skog driver til sammen syv lønnsomme papirfabrikker, strategisk plassert nær attraktive markeder. Total papirproduksjonskapasitet er på 2,7 millioner tonn, hvorav 1,8 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir (superkalandrert og bestrøket).

 

29. mai 2019

Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog presse:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
Epost: carsten.dybevig(at)norskeskog.com
Tlf: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo