Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / Press releases / Norwegian press releases

Attraktiv finansieringspakke på EUR 265 millioner signert for europeiske emballasjeprosjekter

12/10/2021

Norske Skog har, etterfulgt av investeringsbeslutninger i andre kvartal i år, inngått låneavtaler på til sammen EUR 265 millioner til finansiering av de to europeiske emballasjeprosjektene med et samlet investeringsbehov på EUR 350 millioner. Långivere er ledende europeiske banker delvis garantert av det tyske eksportkreditt-instituttet Euler Hermer og Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft – den østerrikske regjerings-banken for å fremme  nasjonale investeringer. Lånebetingelsene er attraktive og støtter den konkurransedyktige profilen til emballasjeprosjektene. Emballasjeproduksjonen vil først starte opp ved Bruck om litt over ett år, og vil ta Norske Skog et skritt nærmere ambisjonen om å bli Europas ledende, uavhengige produsent av resirkulert emballasje.

- “Vi annonserte vår strategiske inngang i emballasjemarkedet i juni i fjor, og tok endelige investeringsbeslutninger for emballasjeprosjektene i april og juni i år. Vi annonserer idag at vi har signert lånefinansiering med svært konkurransedyktige betingelser for begge prosjektene, og legger med dette en ny og viktig brikke på veien til å bli en ledende produsent av emballasje. Vi er svært fornøyd med den støtten vi har mottatt både fra eksisterende og nye relasjonsbanker for å kunne realisere våre ambisjoner. Kvaliteten på finansieringspakken og partene som har vært involvert vitner om prosjektenes gode lønnsomhet og relativt lave risikoprofil”, sier Sven Ombudstvedt, administrerende direktør i Norske Skog.

Den samlede finansieringen beløper seg til EUR 265 millioner, eller omtrent 75% av den totale investeringssummen på EUR 350 millioner, hvorav EUR 193 millioner knytter seg til emballasjeprosjektet i Golbey og EUR 72 millioner til emballasjeprosjektet i Bruck. DNB, Caisse d’Epargne Grand Est Europe og Natixis har vært tilretteleggere for finansieringen i Golbey, og Raiffeisenlandesbank OÖ og IKB Deutsche Industriebank har vært tilretteleggere for finansieringen i Bruck. Lånene vil trekkes etter hvert som investeringene påløper, og tilbakebetaling er planlagt og forventet å begynne rundt ferdigstillelse av hvert respektive prosjekt med gjennomsnittlig løpetid for lånene mot slutten av 2030. Låneopptrekk er underlagt standardbetingelser for denne typen finansieringer. Lånefinansieringen på EUR 265 millioner er forventet å øke Norske Skogs årlige rentekostnad med omtrent EUR 5 millioner på fulltrukket basis.

Emballasjeproduksjon er forventet å begynne i fjerde kvartal 2022 i Bruck og i fjerde kvartal 2023 i Golbey. Maskinene er forventet å ha en  utnyttelsesgrad på 60-70% av total kapasitet i første driftsår, og å oppnå full utnyttelse i løpet av tredje driftsår. Ved full kapasitetsutnyttelse så er emballasjeproduksjonen forventet å generere en årlig EBITDA på EUR 70-80 millioner, basert på historiske priser og marginer i emballasjemarkedet.

Norske Skog har nå etablert en solid finansiell plattform for emballasjeprosjektene gjennom egenkapitalemisjonen på NOK 400 millioner i januar i år, utstedelsen av en EUR 150 millioner obligasjon og etableringen av en kassekredittfasilitet på EUR 31 millioner i februar i år. Dette markerer en viktig milepæl for Norske Skog’s strategiske inngang i voksende markeder med høye marginer. Oppstarten om seks måneder av 400+ GWh energianlegget i Bruck og emballasjeproduksjonen om litt over ett år vil skape et betydelig skift i Norske Skog’s inntektskilder, og vil danne grunnlag for en langsiktig og bærekraftig inntjeningsprofil.

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold hovedsaklig i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert bølgepapp etter gjennomføringen av de pågående konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk og et pelletsanlegg i Australasia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og fiberutviklingsprosjekter. Konsernet har cirka 2 150 ansatte, har hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Vice President Communication and Public Affairs
Carsten Dybevig
Email: carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relations: 
Investor Relation Manager
Even Lund
Email: even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo